De juiste woorden

Vind jij niet altijd de juiste woorden? Voor een bezoeker van jouw website is het belangrijk om vooral snel informatie te vinden. Zonder dat ze daarbij ellenlange teksten moeten doorploegen.

Daarom moet je de info zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk op de webpagina weergeven. Gebruik daarbij de juiste woorden en de meest ideale bladschikking.

Schrijven voor het web is een specialisatie op zich. Laat je dit liever over aan een professional? Wij gaan op zoek naar de juiste dosis keywords die voor jou en je doelgroep belangrijk zijn. Zo valt jouw website op voor Google en blijft hij aangenaam voor de lezer. Onze ervaren webwriter begeleidt je met veel plezier in het schrijfproces.

seo copywriting , de juiste woorden

Advies op maat

Wij voerden onderzoek naar influencer marketing en weten perfect de pijn- en pluspunten van dit type marketing. We delen onze verworven kennis graag met anderen en passen het enthousiast toe op jouw specifieke case. Zonder daarbij jouw budget of communicatiedoel uit het oog te verliezen.

Van doelgroep tot influencer

Mocht je dit wensen, beheren wij de volledige campagne. Het is belangrijk om in de eerste fase na te gaan welke doelgroep je wil bereiken met welke boodschap. Daarna bekijken we welke influencer het dichtst aanleunt bij jouw doelgroep. Hiervoor gaan we niet over een nachtje ijs. Het vraagt een bepaalde strategie die we samen met jou uitdokteren.

woorden op je website, zo belangtrijk seo

Het spreekt voor zich dat het voor jou onbetaalbare reclame is wanneer een influencer jouw product of dienst positief gaat belichten.

Onder de influencers heb je twee groepen. De micro-influencers concentreren zich op een kleine nichemarkt. Zij zijn expert in hun sector en oefenen een bepaalde invloed uit in hun netwerk. Daarnaast heb je de macro-influencers die bekend zijn bij het grote publiek en een enorm aantal volgers bereiken met hun berichten. Welke type past bij jou? Dat bepalen we stap voor stap

Een vrijblijvend gesprek?