Privacy verklaring Digital up
Dit is het privacystatement van Digital Up, gevestigd te Katelijnepoort Businesscenter, Baron Ruzettelaan 1 bus 0.3, 8310 Brugge.
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier dat je invult op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de GDPR. Digital Up is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR. In dit privacystatement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Doel
  De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Voor indentificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten.
 • Wanneer je de website bezoekt, verzamelen we geen persoonsgegevens zonder jouw toestemming. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd. Bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
  Verstrekking aan derden
  Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
  Inzage
  U mag Digital up vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Digital up verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@digitalup.be
  Contacteer ons