Privacy verklaring Digital up
Dit is het privacy statement van Digital up, gevestigd te Katelijnepoort businesscenter, Baron Ruzettelaan 1 bus 0.3, 8310 Brugge.
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privactgevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier die u invult op onze website. Wij ehcten groot belang aan de privact van onze klanten en betrachten daaro mde grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de (GDPR). Digital up is de verantwoordelijke in de zin van de GDPR ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevenw worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er vernatwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR. In de privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Doel
  De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Voor indentificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • De uitovering vna overeenkomsten, transacties en diensten
 • Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming gene persoonsgegevens door ons worden verzameld. WIj registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gebraagd. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
  Verstrekking aan derden
  Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
  Inzage
  U mag Digital up vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Digital up verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@digitalup.be
  Contacteer ons